شکرالهی:

تشکیلات فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اصلاح می‌شود

سیاسی

بوشهر - رئیس امور ساختار نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تشکیلات فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شکرالهی عصر پنجشنبه در کارگروه منطقه ۲ تعیین شاخص‌های درجه بندی فرمانداری‌ و بخشداری‌های کشور اظهار داشت: بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات مختلف و متنوع به مردم در نقاط مختلف کشور دارند.

رئیس امور ساختار نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اصلاح و بازنگری در ضوابط تشکیلات مربوط به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد و اضافه کرد: فرم‌های ویژه‌ای برای اصلاح این تشکیلات تهیه شده است.

وی با بیان اینکه با تکمیل این فرم‌ها شاخص‌ها در حوزه‌های گوناگون تعیین و مشخص می‌شود، ادامه داد: برای دستیابی به اهداف این طرح، پنج کارگروه در مناطق مختلف کشور تشکیل شده است.

شکرالهی به بخشی از موارد ذکر شده برای اجرای این دسته بندی‌ها اشاره کرد و افزود: شاخص‌های عمومی همچون جمعیت، تعداد بخش، تعداد شهر و مناطق شهری، دهستان، روستا، در این فرم‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این فرم‌ها اطلاعات دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است که می‌توان به فاصله شهرستان تا مرکز استان، وسعت، طول راههای مواصلاتی، تعداد مبادی ورودی و خروجی و تعداد ادارات و موسسات اشاره کرد.

رئیس امور ساختار نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: از دیگر موارد پیشنهادی مناطق پنجگانه می‌توان به مشخص شدن شاخص‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در تعیین شاخص درجه بندی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، شاخص‌های علمی، فرهنگی، و آموزشی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و بازرگانی نیز دارای اهمیت است.