فرماندار لامرد:

حمایت از کارگران حمایت از پایه های نظام است

سیاست داخلی

کارگران پای نظام ایستادند و این قشر زحمتکش بود که همه ی سختی های نظام را به دوش کشید تا نظام به پیروزی و استقلال برسد.

فرماندار لامرد گفت: کارگران  پایه های نظام را تشکیل می دهند و حمایت از این قشر حمایت از نظام است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد و مهر، عبدالرضا منصوری که  امروز  پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای خانه کارگر لامرد و مهر سخن می گفت افزود: خوشحال هستم که امروز تشکیلاتی به نام خانه کارگر در این شهرستانها وجود دارد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع هیئت اجرایی خانه کارگر افزود:مطالب و مباحثی که در قالب پاورپوینت درباره ساختار تشکیلاتی و  فعالیت های خانه کارگر ارائه گردید، این نگاه را می رساند که چقدر زمان و زحماتی به کار گرفته شده است.

منصوری  تصریح کرد: قطعا نگاه بلند شما به آینده باعث تشکیل واحدهای خانه کارگر و رشد آن در این شهرستانها گردیده است.
فرماندار لامرد با تاکید بر اینکه کارگران؛ قشر آسیب پذیر جامعه هستند اظهار داشت: کارگران پایه های نظام را تشکیل می دهند و حمایت از این قشر حمایت از نظام است.

وی اضافه کرد: کارگران پای نظام ایستادند و این قشر زحمتکش بودکه همه سختی های نظام را به دوش کشیدتا نظام به پیروزی و استقلال برسد.
منصوری افزود: کارگران کارخانجات بودند که دراوایل انقلاب در حمایت از روحانیت به صحنه آمدند و در قالب اعتصابات خود توانستند در انقلاب نقش آفرینی کنند.

وی ادامه داد: من همیشه به این اعتقاد دارم که باید تمامی اسناد و مدارک و فعالیت ها مستندسازی شوند تا اینطور بهتر بتوان آنرا پیگیری و دنبال کرد.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان لامرد در ادامه این جلسات به بررسی موارد درخواستی هئیت اجرایی خانه کارگر پرداخت و قول مساعد در پیگیری آنها داد.

گفتنی است در پایان این جلسه از کارت عضویت الکترونیک خانه کارگر رونمایی شد و فرماندار لامرد و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری فارس به عضویت افتخاری خانه کارگرشهرستان های لامرد و مهر درآمدند.

کد N688693