بازگشت پيكر شهدای جنگ تحمیلی به کشور با همکاری صلیب سرخ

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ بار دیگر در مراسم تحویل پيكر سربازانی که در طول جنگ ایران و عراق کشته شده اند، مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، این پيكرها در روز 22 ژانویه 2015 (2 بهمن 1393) طی مراسمی در گذرگاه مرزی شلمچه در نزدیکی بصره با شرکت مقامات نظامی و غیرنظامی از هر دو کشور و در حضور کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ، به کشور بازگردانده شدند. از بین پيكرهاي بازگردانده شده طی این مراسم، تیم های پزشکی قانونی تاکنون توانسته اند 46 سرباز ایرانی و 3 تن از پرسنل نظامی عراقی را تعیین هویت نمایند. کار برای شناسایی بقیه پيكرها نیز ادامه دارد.

«پاتریک یوسف» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق گفت: بیش از 25 سال از خاموشی سلاح ها می گذرد ولی هزاران خانواده در هر دو طرف هنوز نمی دانند چه بر سر عزیزانشان آمده است. بسیار مهم است که خانواده ها از سرنوشت فرزندان مفقود خود مطلع شوند، تا مرهمی بر این زخم داشته باشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق اکنون در حال ارزیابی نیازهای خانواده های مفقودان عراقی است تا پی ببرد چه کمک هایی مورد نیاز است.

در همین رابطه «اولیویه مارتین» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت: ما از اقدامات مشترکی که تا به امروز برای بازیابی بقایای انسانیِ جنگ ایران و عراق انجام شده به ویژه از مراسم امروز که نتیجه همکاری و عزم راسخ دولت های ایران و عراق است تقدیر می کنیم.

بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه، خانواده ها حق دارند که از سرنوشت عزیزان مفقود خود آگاه شوند. در این مورد دو طرف نیز تعهد لازم را برای احترام به این حق از خود نشان داده اند. تشکیل یک کمیته سه جانبه در رابطه با کسانی که در جنگ ایران و عراق مفقود شده اند دولت های ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ را گرد هم آورد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک میانجی بی طرف از روند کشف سرنوشت مفقودان حمایت کرده است. این حمایت در اشکال مختلف از مشارکت در مراسم تحویل بقایای انسانی و آموزش کارشناسان پزشکی قانونی ایرانی و عراقی، تا تأمین تجهیزات تخصصی برای استفاده در مراحل بازیابی و تعیین هویت انجام شده است.