فیلم/ درگیری در پارلمان نپال بر سر اصلاح قانون اساسی

سیاسی

نمایندگان ائتلاف حاکم و گروه های اپوزیسیون در پارلمان نپال به دلیل اختلاف بر سر اصلاحات قانون اساسی این کشور درگیر شدند.

فیلم/ درگیری در پارلمان نپال بر سر اصلاح قانون اساسینمایندگان ائتلاف حاکم و گروه های اپوزیسیون در پارلمان نپال به دلیل اختلاف بر سر اصلاحات قانون اساسی این کشور درگیر شدند.