بیشتر مهاجران آلمان کاتولیک هستند نه مسلمان

سیاسی

گزارش جدیدی که نهاد مهاجرت آلمان منتشر کرده حاکی است برخلاف ادعاها بیشتر مهاجران این کشور را کاتولیک ها تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که منتقدان به سیاست های مهاجرتی آلمان از افزایش شمار مسلمانان در این کشور ابراز نگرانی می کنند، انتشار آمارهای جدید نشانگر دروغین بودن این ادعاها است.

روزنامه زود دویچه آلمان با اشاره به انتشار آمار جدید مهاجران از سوی نهاد مهاجرت این کشور اعلام کرد برخلاف ادعاها بیشتر مهاجران نه مسلمان بلکه کاتولیک هستند.

این در حالی است که شماری از مخالفان دولت آلمان با ایجاد گروهی ضداسلامی موسوم به پگیدا خواهان توقف پذیرش مسلمانان و جلوگیری از اسلامیزه شدن کشور هستند.

طبق آمارهای جدید بیشتر مهاجرانی که به آلمان می آیند از کشورهای شرق اروپا بوده و اکثرا کاتولیک هستند. بر این اساس در سال 2013 حدود یک میلیون و 200 هزار مهاجر در آلمان ساکن شده اند.