شعارهای تظاهرات مردم به مناسبت توهین‌ به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)

سیاست داخلی

شعارهای تظاهرات سراسری روز جمعه (سوم بهمن ماه) در اعتراض به اهانت به وجود ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام گردید.

شعارهای تظاهرات سراسری روز جمعه (سوم بهمن ماه) در اعتراض به اهانت به وجود ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام گردید.

به گزارش ایلنا، شعارهای تظاهرات سراسری روز جمعه (سوم بهمن ماه) در اعتراض به اهانت به وجود ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

باز شده هجمه به دلدادگی
توهین به انسان و به آزادگی

اسلام دین برتر، اسلام جاودانی است
پیمبر اعظمش، رهبر آسمانی است

توهین به اهل ایمان، سلاح مشرکین است
اهانت به پیمبر، اهانتِ به دین است

محمّد و مکتبش همیشه جاودان است
اهانت و جنایت شیوه کافران است

محمّد محمّد، رسول کردگار است
آمریکا آمریکا، شیطان روزگار است

مسلمان مسلمان از دین کُند حمایت
آمریکا اسرائیل، دو عامل جنایت

امّت اسلام سرآمد بود
خاتم انبیاء محمّد(ص) بود

ای امّت خداطلب
تبت یدا ابی‌لهب

فریاد هموارة اُمّت‌ ما
مرگ بر اسرائیل و بر آمریکا

کفر جنایت می‌کند
بر دین اهانت می‌کند

مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل

ما بنده خدا و حق‌شناسیم
از دشمنان خود نمی‌هراسیم

فریاد ما مثل خروش دریاست
مرگ بر آمریکا شعار دنیاست

ما ملّت مسلمان، در راه دین فدائیم
بر ضدصهیونیست و بر ضدآمریکاییم

ما ملّتی همیشه جاویدانیم
در راه حق تا پای جان می‌مانیم

آمریکا اسرائیل این آخرین پیام است
سپاه اسلامیان آماده قیام است

سکوت در برابر اهانت
خیانت است خیانت است خیانت

ای امت محمد بپاخیز بپاخیز
پیرو دین احمد بپاخیز بپاخیز

مرگ برآمریکا
مرگ بر اسرائیل

کد N688390