در حاشیه اجلاس داووس؛

نهاوندیان و رییس جمهور آذربایجان دیدار کردند

دولت

نهاوندیان در این دیدار با اظهار خشنودی از ملاقاتی كه میان دو رئیس جمهور در سال قبل در داووس انجام شد و نقطه عطف روابط میان دوكشور گردید كه در طول سال قبل در ملاقات های بعدی تعمیق شد، از روند موجود برای انتقال هیات های تجاری، تشكر و بر توسعه این فرایند تاكید کرد.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، با الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار که روز چهارشنبه و در فضایی صمیمی انجام شد، درباره توسعه گردشگری میان دو كشور و تسهیل روادید گفتگو شد.

نهاوندیان در این دیدار با اظهار خشنودی از ملاقاتی كه میان دو رئیس جمهور در سال قبل در داووس انجام شد و نقطه عطف روابط میان دوكشور گردید كه در طول سال قبل در ملاقات های بعدی تعمیق شد، از روند موجود برای انتقال هیات های تجاری، تشكر و بر توسعه این فرایند تاكید کرد.

رییس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط میان تهران – باکو، خواهان همكاری و ارائه خدمات پزشكی بیشتر و نیز خدمات آموزش پزشكی از سوی ایران شد.

کد N688288