افغانستان مسیر عبور انرژی ترکمنستان به چین خواهد شد

سیاسی

رئیس جمهور ترکمستان از افزایش دو برابری مبادلات تجاری دو کشور در سال 2015 میلادی که در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در یک سفر رسمی دو روزه به ترکمنستان رفته، پس از دیدار با اقای محمد اف رئیس جمهور این کشور گفت که کشورش آمادگی دارد تا گاز و نفت ترکمنستان را به چین انتقال دهد.

در این دیدار، رئیس جمهور ترکمستان از افزایش دو برابری مبادلات تجاری دو کشور در سال 2015 میلادی که در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده خبر داد.

افغانستان یکی از مهمترین وارد کنندگان سوخت های فسیلی و برق از ترکمنستان است و مقامات عشق آباد گفته اند که مرکز ویژه صادرات سوخت های فسیلی به افغانستان را در مرز دو کشور ایجاد خواهد کرد.

در دیدار محمد اشرف غنی و رئیس جمهور ترکمنستان، در خصوص انتقال گاز آن کشور از خاک افغانستان به پاکستان و هند نیز گفتگو گردید.