نماینده پارلمان افغانستان:

بیشتر وزرای معرفی شده توسط اشرف غني رای اعتماد نخواهند گرفت

سیاسی

يك عضو مجلس افغانستان گفت تعدادی از وزراي معرفي شده براي كابينه دارای مدارک تحصیلی جعلی یا غیر قابل قبول بوده و عده ای نیز دارای تابعیت دوگانه می باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر در کابل، دکتر سید علی کاظمی عضو مجلس نمايندگان افغانستان گفت که اکثر وزرای معرفی شده به پارلمان، فاقد سوابق اجرایی مفید هستند.

وی تاکید کرد که تعدادی از این افراد دارای مدارک تحصیلی جعلی یا غیر قابل قبول برای مجلس نمایندگان بوده و عده ای نیز دارای تابعیت دوگانه می باشند.

مجلس نمایندگان افغانستان دو ماه پیش قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن کسانی که دارای تابعیت دوم باشند حق حضور در کابینه را نخواهند داشت.

بر همین اساس، روز گذشته، پارلمان افغانستان، نام هفت نفر را از میان نامزد های معرفی شده به پارلمان حذف کرد.

در میان این هفت نفر، نام صلاح الدین ربانی که برای احراز پست وزارت خارجه نامزد شده بود نیز به چشم می خورد. صلاح الدین ربانی فرزند شهید ربانی و دارای تابعیت انگلیسی است.

نماینده مجلس افغانستان همچنین گفت که برخی از وزرای معرفی شده، از سوابق کاری قابل قبولی برخوردار نیستند و امکان دارد که مجلس به آنها رای اعتماد ندهد.

پارلمان افغانستان در حالی سومین روز بررسی سوابق وزرای معرفی شده را پشت سر می گذارد که گمانه زنی ها از تایید اعتبار کمتر از یک سوم آنها حکایت دارد.