جنبلاط:

هدف حمله اسرائیل به قنیطره خدشه دار کردن مذاکرات ایران-آمریکاست

سیاسی

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان خدشه دار کردن مذاکرات ایران با آمریکا را علت حمله اسرائیل به قنیطره در جنوب سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت: رژیم اسرائیل با حمله به قنیطره به دنبال خدشه دار کردن گفتگوهای آمریکا و ایران و ممانعت از دستیابی طرفین به تفاهم هسته ای بود.

وی افزود: دولت آمریکا مانند تهران خواستار این توافق است و طرفین مایلند که این توافق شکل بگیرد.

وی درباره گفتگوهای داخلی درباره ریاست جمهوری نیز گفت: بعید است که تحولی حاصل شود زیرا میشل عون و سمیر جعجع حاضر به کنار رفتن به نفع دیگری نیستند.

جنبلاط با اشاره به گفتگوهای حزب الله و فراکسیون المستقبل نیز بیان کرد: این گفتگو برای کشور مفید است به ویژه از نظر کم کردن مشکلات طایفه ای.