امضای توافقنامه صلح میان رئیس جمهوری سودان جنوبی با رهبر مخالفان

سیاسی

رئیس جمهوری سودان جنوبی توافقنامه صلاح با معاون سابق خود که رهبری مخالفان را برعهده دارد امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: سالوا کر میاردیت رئیس جمهوری سودان جنوبی با ریاک مشار معاون سابق و رهبر مخالفان توافقنامه صلح در تانزانیا به امضا رساند.

شایان ذکر است سالواکر و ریاک مشار وابسته به دو قبیله ای هستند که در گذشته با یکدیگر جنگیده اند و اختلافات سیاسی طولانی مدتی با یکدیگر دارند.سالواکر وابسته به دینکا بزرگترین قبیله سودان جنوبی است و اعضای این قبیله پستهای کلیدی را به ویژه در ارتش در اختیار دارند و قبایل دیگر به علت قدرتی که این قبیله دارد در اطراف آن جمع شده اند اما ریاک مشار به قبیله نویر وابسته است که دومین قبیله بزرگ در سودان جنوبی است. وی معتقد است که نویر از دینکا بزرگتر است و شایستگی بیشتری برای به دست گرفتن حکومت سودان جنوبی دارد. اعضای قبیله نویر بر مناطق نفت خیز شمالی در سودان جنوبی تسلط و به جنگ جوئی شهرت دارند.