در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت؛

تصویب بخش‌های از سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه

سیاسی

سیاست های ساماندهی خدمات پیامكی ارزش افزوده و انبوه در شبكه های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی بررسی و بخش هایی از آن تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای عالی فضای مجازی كه عصر چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری تشكیل شد، با توجه به پیشرفت فنآوری ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامك انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامكی در شبكه های ارتباطی، سیاست های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده ، بخش هایی از سیاست های مربوط به ساماندهی خدمات پیامكی ارزش افزوده و انبوه در شبكه های ارتباطی، به تصویب رسید و بر این اساس مصوب شد كه هر گونه محتوا در خدمات پیامكی انبوه و ارزش افزوده پیامكی باید با رعایت قوانین و مقررات كشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی – اسلامی باشد.

همچنین مقرر گردید به منظور پایش محتوا ، كارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات، كشور، دادگستری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مركز ملی فضای مجازی، تشكیل شده و گزارش عملكرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.

بررسی جزییات و سایر بخش های سیاست های ساماندهی خدمات انبوه و خدمات ارزش افزوده در شبكه های ارتباطی در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__hggasdgjhsagd_once']