تصویب اصلاح قانون انتخابات توسط سنای ایتالیا

سیاسی

لایحه پیشنهادی «ماتئو رنزی» برای اصلاح در قانون انتخابات ایتالیا مورد تصویب مجلس سنای این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سنای ایتالیا با 175 رای موافق در برابر 110 رای مخالف با اصلاح در قانون انتخابات این کشور موافقت کرد. لایحه مذکور با هدف جلوگیری از بروز بحران های سیاسی سال های گذشته از سوی نخست وزیر این کشور ارائه شده است.

طبق قانون انتخابات جدید ایتالیا از این پس هر حزبی که بتواند بیش از 40 درصد آرا را کسب کند به عنوان پیروز بالقوه انتخابات شمرده می شود. این در حالی است که در صورت ناتوانی احزاب در کسب بیش از 40 درصد آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شده و رقابت بین دو حزبی خواهد بود که بیشترین آرا را به دست آورده اند.

«ماتیو رنزی» نخست وزیر این اصلاحات را بزرگترین گام برای مقابله با بی ثباتی سیاسی در ایتالیا ارزیابی کرده است. گفته می شود رنزی برای ارائه این طرح از مشورت های «سیلویو برلوسکنی» سلف خود استفاده کرده است.