فیلم/ ادامه عملیات نیروهای امنیتی عراق علیه داعش

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی علیه تکفیری ها در استان بابل تعدادی از داعشی ها را بازداشت کردند.

فیلم/ ادامه عملیات نیروهای امنیتی عراق علیه داعشبین الملل: نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی علیه تکفیری ها در استان بابل تعدادی از داعشی ها را بازداشت کردند.