فیلم/به کار گیری سلاحهای ممنوعه از سوی نظامیان آل خلیفه

سیاسی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رژیم آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مردم بحرین به سلاح های ممنوعه روی آورده است و با سلاح ساچمه ای تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دهد.

فیلم/به کار گیری سلاحهای ممنوعه از سوی نظامیان آل خلیفهخبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رژیم آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مردم بحرین به سلاح های ممنوعه روی آورده است و با سلاح ساچمه ای تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دهد.