سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتفاقات یمن:

همه طرف های درگیر را به خوشتنداری دعوت می‌کنیم

سیاست خارجی

اجرای کامل مصوبات گفت‌وگوهای ملی و توافقنامه صلح و شراکت می‌تواند آرامش و ثبات را به یمن باز گرداند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات چند روز اخیر در یمن همه طرف‌های داخلی یمن را به خویشتن داری و اجتناب از خشونت فراخواند.

به گزارش ایلنا٬ مرضیه افخم در خصوص تحولات اخیر در یمن اظهار داشت: اجرای کامل مصوبات گفت‌وگوهای ملی و توافقنامه صلح و شراکت می‌تواند آرامش و ثبات را به یمن باز گرداند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ما بار دیگر از همه امضاء کنندگان توافق‌های حاصله می‌خواهیم نسبت به آنچه متعهد شده‌اند٬ ملتزم باشند.

افخم خاطرنشان كرد: امیدواریم مشارکت همه گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی – اجتماعی یمن در روند سیاسی و در راستای اجرای مصوبات گفت‌وگوهای ملی به عنوان یک سند سیاسی فراگیر، به ثبات و آرامش در این کشور مسلمان منجر شود.

کد N687403