فیلم/ پرچم فلسطین در قلب سانفرانسیسکو

سیاسی

گروه بین الملل: جمعی از دانشجویان دانشگاه «استنفورد» در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا آمریکا با به دست گرفتن پرچمی بزرگ از فلسطین بر روی پل «سن ماتیو» با مردم این کشور اعلام همبستگی کردند.

اعلام همبستگی با مردم فلسطین با دخالت پلیس آمریکا مواجه شد و 68 نفر از دانشجویان در پی این اقدام بازداشت شدند.

فیلم/ پرچم فلسطین در قلب سانفرانسیسکوگروه بین الملل: جمعی از دانشجویان دانشگاه «استنفورد» در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا آمریکا با به دست گرفتن پرچمی بزرگ از فلسطین بر روی پل «سن ماتیو» با مردم این کشور اعلام همبستگی کردند.