متن کامل گزارش جدید آژانس درباره ایران/

تائید مجدد پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو توسط آمانو

سیاسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود درباره تعهدات ایران در قبال توافقنامه ژنو را منتشر کرده که در آن به پایبندی ایران به تعهدات خود تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه مشترک اقدام (توافقنامه ژنو) و تعهداتی که به موجب آن ایران باید انجام دهد را منتشر کرد. 

متن کامل این گزارش به شرح زیر است: 

وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با برنامه مشترک اقدام 

گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 
1. همانگونه که در گزارش GOV/2014/2 اعلام شده بود، این گزارش درباره وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با «تمهیدات داوطلبانه»، که ایران قبول کرده به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام - توافق بین ایران و گروه E3+3 (گروه 1+5)در 24 نوامبر 2013 – انجام دهد، اطلاعات ارائه می‌کند. برنامه مشترک اقدام ابتدا در 20 ژانویه 2014، به مدت شش ماه اجرایی شد. در 24 جولای 2014، برنامه مشترک اقدام تا 24 نوامبر 2014 تمدید شد، و در 24 نوامبر 2014 تا 30 ژوئن 2015 تمدید گشت. 
 
2. آژانس تأیید می‌کند که از 20 ژانویه 2014، ایران: 
 
الف. اورانیوم را در تأسیسات اعلام شده‌اش بیش از 5 درصد غنی‌سازی نکرده است؛ 
 
ب. هیچ آبشاری را در تأسیسات اعلام شده‌اش در قالب به هم پیوسته عملیاتی نکرده است؛ 
 
ج. 108.4 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم (UF 6) با غنای 20 درصد را به اورانیوم با غنای 5 درصد رقیق کرده است. 
 
د. 100 کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم غنی‌شده تا 20 درصد را در تأسیسات تولید میله سوخت (FPFP) به فرآیند تبدیل تزریق کرده تا به اکسید اورانیوم تبدیل شوند. 
 
ه. هیچ خط فرآوری در تأسیسات تولید میله سوخت برای تبدیل دوباره اکسید اورانیوم به هگزفلوراید اورانیوم نداشته است؛ 
 
و. هیچ گونه "پیشرفت بیشتری" در فعالیت‌هایش در تأسیسات غنی‌سازی سوخت (FEP)، تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو (FFEP) یا رآکتور اراک (IR-40)، شامل ساخت و آزمایش سوخت برای رآکتور اراک، نداشته است. 
 
ز. یک نسخه بروزرسانی شده پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) برای رآکتور اراک ارائه کرده و درباره یک رویکرد پادمانی برای این رآکتور (بر اساس پرسشنامه بروزرسانی شده اطلاعات طراحی و تمهیدات پادمانی مورد توافق در 5 می 2014) با آژانس به نتیجه رسیده است؛ 
 
ح. 270 کیلوگرم هگزافلورایداورانیوم با غنای 5 درصد را در تأسیسات پودر اکسید اروانیوم غنی‌شده (EUPP) به فرایند تبدیل تزریق کرده تا به اکسید اورانیوم تبدیل شود؛ 
 
ط. فعالیت‌های توسعه و تحقیق (R&D) غنی‌سازی تحت پادمان را در تأسیسات غنی‌سازی سوخت پایلوت (PFEP) را بدون انباشت اورانیوم غنی‌شده انجام داده است؛ 
 
ی: فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR)، تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های مولیبدنیوم، یدین یا زنون (MIX) یا هر تأسیسات دیگری که آژانس به آن دسترسی دارد انجام نداده است؛ 
 
ک. اطلاعات و دسترسی مدیریت شده به معدن و آسیاب اورانیوم در گچین،‌معدن اورانیوم ساغند و تأسیسات تولید اورانیوم اردکان، ارائه کرده است؛ 
 
ل. دسترسی مدیریت شده و مداوم به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتر سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره ارائه کرده و اطلاعات مربوطه را داده است؛  
م. در ارتباط با نظارت‌های فزاینده اقلام زیر را ارائه کرده است: 
 
نقشه‌های تأسیسات هسته‌ای و توصیف هر یک از ساختمان‌ها در هر کدام از تأسیسات هسته‌ای؛ 
توصیف دامنه عملیات‌هایی که در هر یک از اماکن مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای مشخص شده انجام می‌شوند؛ و 
اطلاعات درباره معادن و آسیاب‌های اورانیوم، و مواد منبع. 
 
3. علاوه بر آن، آژانس تأیید می‌کند که از 24 جولای 2014، ایران: 
 
الف. 27/7 کیلوگرم از اوکتااکسیدتری‌اورانیوم (U 3 O 8) تبدیل شده از هگزافلورایداورانیوم 20 درصد را برای تولید اقلام سوختی برای رآکتور تحقیقاتی تهران مصرف کرده است؛ 
 
ب. 0/084 کیلوگرم از اوکتااکسیدتری‌اورانیوم تبدیل شده از هگزافلورایداورانیوم 20 درصد را برای تولید صفحه‌های سوختی برای تولید مولیبدنیوم؛‌ مصرف کرده است؛  
ج. در حدود 4118 کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم 2 درصد را به سطح اورانیوم طبیعی رقیق کرده است.