یاس امنیتی مبارزه با تروریسم

سیاسی

چرا اکنون که تروریسم را در خیابان ها ، محل کار و حیات خلوت خانه هایمان تجربه می کنیم،غافلگیر شده و احساس یاس امنیتی می کنیم؟بی شک مهمترین علت به همان ارزیابی غلط "مبارزه با تروریسم بر مبنای مرزهای جغرافیایی" مربوط می شود که موجب شده رسم هندسی ناموزون و تماما اشتباهی در برابر ما قرار گیرد. اگرتروریسم در افغانستان نابود شد، پس ساده انگارانه هم باور و قبول کرده ایم داعش در عراق وجبهه النصر در سوریه نابود خواهند شد!.


برخورد با گروه هاي تروريستي خاورميانه، ظاهرا همه را دچار يك اشتباه محاسباتي بزرگ كرده است."آنها را مي توان در خانه هاي خودشان خورد ونابود كرد!".
داعش ما را نگران ميكند و حق هم داريم نگران باشيم اما چرا تصور ميكنيم با سركوب در عراق يا سوريه ،قادر به نابودي آن خواهيم بود؟. اين آرزوي خوبي ست ، همانگونه كه چنين آرزوئي را در افغانستان براي طالبان و القاعده داشتيم .اما اكنون وحشت زده مي بينيم رهبران القاعده و طالبان تقاضاي ميزباني داعش در افغانستان و شمال پاكستان را مي كنند.در حالي كه خوشبينانه و شوربختانه فكر مي كرديم كار آنها تمام و نابود شده اند.اتفاقا جنبه آزار دهنده مبارزه با تروريسم، نه كميت مبارزه نظامي ،كه بيشتر به كيفيت محاسبات امنيتي مقابله باآن مربوط مي شود.آنگاه كه به اشتباه فكر كرده و مي كنيم تروريسم قابليت خود را از سرزميني كه در آن حضور دارد مي گيرد نه از باور هايش ،پس مي توان در همان جغرافياي عمل نابودشان كرد! اگر از اين جنبه به موضوع مي نگريستيم، بي شك پاسخ بسياري از سوالات و چرائي ناكامي مقابله با تروريسم در خاورميانه را پيدا مي كرديم. جورج بوش و توني بلر بايد روزي پاسخگوي انجام محاسبات غلط خود در آنچه مبارزه با تروريسم خواندند و سر جان چليكوت در گزارش جامع سال گذشته خود به مجلس عوام بريتانيا ثابت كرد اين دو دروغ گفته اند، باشند.
مشكل كجاست؟ چرا اكنون كه تروريسم را در خيابان ها ، محل كار و حيات خلوت خانه هايمان تجربه مي كنيم،غافلگير شده و احساس ياس امنيتي مي كنيم؟ به باورمن مهمترين علت به همان ارزيابي غلط "مبارزه با تروريسم بر مبناي مرزهاي جغرافيايي" مربوط مي شود كه موجب شده رسم هندسي ناموزون و تماما اشتباهي در برابر ما قرار گيرد. اگر القاعده و طالبان در افغانستان نابود و يا محدود شدند، پس ساده انگارانه هم باور و قبول كرده ايم داعش در عراق وجبهه النصر در سوريه نابود و يا محدود خواهند شد!.
روز گذشته يك مقام امنيتي سطح بالا كه پاره منابع خبري غربي اورا معاون ژنرال رضوان اختر رئيس سازمان امنيت نظامي پاكستان(آي - اس - آي) معرفي كرده اند،گفته است گزارش هاي از حضور نيروهاي داعش در مناطق قبايلي افغانستان و در مرز هاي مشترك با پاكستان در يافت كرده. شبكه العربيه نيز تاييد كرده در مناطق قبايلي، حداقل 8 گروه وابسته به طالبان با هماهنگي گروهي موسوم به "تحريك خلافت" با ابو بكر بغدادي بيعت و پرچم داعش را در مناطق تحت نفوذ خود برافراشته اند.اکثر رهبران اين گروه ها از سرکردگان سابق طالبان هستند که قبلا هم به صورت فردی با داعش بیعت کرده بودند، ولی این نخستین بار است که یک فرماندهی مرکزی به رهبري فردي به نام "سعيد خان" آنان را گرد هم جمع کرده است.
اما اين تمامي مشكلي نيست كه غرب آسيا تا حوزه آتلاتينك را زير پوشش خود قرار داده.اكنون سراسر اروپا را وحشت بازگشت تروريست هاي آموزش ديده در عراق و سوريه فرا گرفته است. منابع امنيتي اروپا تعداد اين افراد را كه ظاهرا بين 18 تا 25 ساله هستند 13 تا 15 هزاربرآورد كرده اند كه اكثر آنها از طريق اردن و تركيه به داعش پيوسته اند. اما در اثباتي ترين حالت ، در فرداي سركوب داعش در عراق يا سوريه ،آيا آنها به خانه هاي خود بازخواهند گشت؟ چرا فكر ميكنيم تروريست ها پس ازسركوب و بي پناهي به كشور هايشان باز خواهند گشت؟آنهم زماني كه اولا بسياري از آنها شناسايي شده اند ٍثانيا، پناهگاه هاي مطمئني هم به نام افغانستان و پاكستان و نيز حامياني چون - آي اس آي - و اعراب محافظه كاردر اختيار دارند. نقطه خطر همين جاست. اين جوانان خشن و متعهد به ترويج و اعمال تروريسم شايد كه نه،حتما، تمايلي به بازگشت بي مسئله به خانه هايشان نشان نخواهند داد مگر براي انجام عمليات تروريستي شبيه اتفاقات چند روز گذشته در بروكسل و پاريس . اينكه پرچم داعش در مناطق قبايلي وزيرستان شمالي و جنوب و شرق افغانستان برافراشته ميشود اتفاقي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد. داعش اگر در عراق و يا در سوريه شكست بخورد كه خواهد خورد(مانند القاعده)به هيچ وجه اين به معناي نابودي آن نخواهد بود. اين سازمان تروريستي ظاهرا به صورتي ژله ايي كاملا قادر است تشكيلات خود به افغانستان و پاكستان انتقال وآن را باز سازي كند، يعني همين اتفاقي كه الان كم كم شاهد آن هستيم. اين همان نقطه اصلي اشتباه در محاسبات امنيتي منطقه است كه فكر مي كنيم در جغرافياي عراق و سوريه مي توان داعش و تروريسم را نابود كرد. نبرد با تروريسم تازه شروع شده است. تروريستي هايي كه به راحتي به عراق و سوريه آمده اند ،به همان راحتي به افغانستان وپاكستان كوچ خواهند كرد.فكر آن زمان را كرده ايم؟matinmos@gmail.com

کد N686964