از سوی معاون اول رییس جمهور انجام شد؛

ابلاغ برنامه جامع اصلاحات اداری به دستگاههای اجرایی

برنامه جامع اصلاحات اداری در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات وزیران در جلسه 14 /10/ 1393 به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: همه دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری خود ظرق سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب برنامه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اقدام و پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجرا نمایند.

همچنین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی در سقف درصدهای پیش بینی شده در احکام برنامه های یاد شده بر اساس تفاهم نامه بین دستگاه مربوط و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین می شود.

این مصوبه در تاریخ 28 /10 /1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ابلاغ شده است .

«مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»، «خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «فناوری‌های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی» و «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» از محورهای عمده این برنامه است.

انتهای پیام

کد N686725