همراه با زیرنویس؛

فیلم/ فرمانده‌ای که پس از 30 سال به آرزویش رسید

سیاسی

گروه بین الملل: شهید مجاهد «ابوعیسی» از فرمانده های مقاومت حزب الله لبنان در نهایت پس از 30 سال جهاد، در حمله اخیر بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه القنیطره به آرزوی دیرینه خود رسید.

فیلم/ فرمانده‌ای که پس از 30 سال به آرزویش رسیدگروه بین الملل: شهید مجاهد «ابوعیسی» از فرمانده های مقاومت حزب الله لبنان در نهایت پس از 30 سال جهاد، در حمله اخیر بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه القنیطره به آرزوی دیرینه خود رسید.