رمضان شریف:

سرنوشت صهیونیست‌ها همانند سرنوشت صدام حسین خواهد بود

سیاسی

سخنگوی سپاه با بیان اینکه راه برای جهاد و شهادت باز است گفت: صهیونیست‌ها بدانند سرنوشتشان همانند سرنوشت صدام حسین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شریف سخنگوی سپاه طی سخنانی در مراسم تشییع سردار شهید محمدعلی الله‌دادی گفت: راه برای جهاد و شهادت همواره باز است.

وی تاکید کرد: آنها بدانند که سرنوشتشان (صهیونیست‌ها) همانند سرنوشت صدام حسین خواهد بود.