جلیلی با مهر مطرح کرد:

کارگروه مشترک مسئول تدوین بسته نفتی مجلس شد

سیاسی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: گارگروهی از کمیسیون های انرژی، برنامه و اقتصاد مسئول تدوین بسته نفتی مجلس برای ارائه به تلفیق شد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته مشترک کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و اقتصاد برای تعیین قیمت نفت و میزان فروش نفت در لایحه بودجه 94 خبر داد.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کارگروه پیشنهادات کمیسیون های مختلف در مورد قیمت و میزان فروش نفت را بررسی خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این کارگروه بسته نفتی شامل، درآمد ها، میزان فروش و سهم هریک از بخش ها از درآمد نفتی را تدوین خواهد کرد.

به گزارش مهر از هفته گذشته بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق آغاز شده است و نمایندگان در حال بررسی بخش های درآمدی بودجه هستند.

دولت بودجه را با نفت 72 دلار بسته است اما قیمت نفت به زیر 50 دلار سقوط کرده است بنابر این مجلس در پی کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت است.