واکنش رهبر انصارالله به تحولات اخیر صنعاء

سیاسی

رهبر جنبش انصارالله یمن از عملکرد حاکمیت و در راس آن، رئیس جمهور دوره انتقالی یمن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالملک الحوثی در سخنانی که از شبکه های مختلف از جمله المیادین پخش می شود، تاکید کرد حکومت و قدرت در یمن غرق در فساد و استبداد شده است این در حالی است که این حکومت از حمایت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و جهان برای اجرای نتایج گفتگوی ملی برخوردار بوده است.

الحوثی با تاکید بر اصل شراکت و آشتی ملی از عملکرد برخی مقامات یمنی و در راس آنها رئیس جمهور و نخست وزیر انتقاد کرد و گفت توافقنامه صلح و مشارکت، مانند یک قرارداد سیاسی عادلانه ای برای تمام گروه ها و طیفها و عناصر تشکیل دهنده جامعه یمن است.

وی خاطر نشان کرد هیچ توجیهی برای شانه خالی کردن از توافقنامه صلح و مشارکت و فرار از اجرای مضامین و محتوای آن پذیرفتنی نیست.