چین: مذاکرات هسته ای پیشرفت داشته است

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت اتفاق نظر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ، چین از پیشرفت در مذاکرات اخیر هسته ای بر سر برنامه هسته ای ایران خبر داد.

«چونینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود با اشاره به این موضوع گفت:طرف های مذاکره با نشان دادن صداقت روند مذاکرات را پیش برده اند.

وی به نقل از وانگ مدیر کل اداره کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه چین  که ریاست هیئت این کشور را در این مذاکرات بر عهده دارد گفت این مذاکرات فشرده، عملی و دقیق و عمیق بودند.

چونینگ با درخواست از طرف های مذاکره مبنی بر این که از فرصت به دست آمده استفاده کنند،افزود : اتفاق نظر افزایش یافته است.