کمالی در نشست زنان اصلاح‌طلب و حقوق شهروندی:

امروز هیچ‌کس از شرایط اقتصادی کشور راضی نیست

سیاسی

دبیر کل حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه امروز هیچ کسی از مسائل اقتصادی کشور راضی نیست، گفت: مجلس آینده باید جدای از بحث های جناحی شکل گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار در نشست زنان اصلاح طلب و حقوق شهروندی که در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد با بیان اینکه این نشست ها و نشست‌های مشابه با نیت تحول در شرایط اجتماعی کشور شکل می گیرد، اظهار داشت: امروز جریان محافظه کار قطعا با هرگونه تغییر و تحول مخالف است و فکر می کند گردش نخبگان آنها را از اهدافشان باز می دارد.

کمالی افزود: امروز اصلاح طلبان احساس می کنند که باید تحولاتی را برای کشور رقم بزنند اما موانع پیش روی جبهه اصلاحات، کار را در این بخش سخت کرده است ما امروز در کشور در هیچ گفتمانی پیشرفت قابل توجهی نداشته ایم؛ نه در گفتمان سیاسی و نه در گفتمان اقتصادی و گفتگو در بین ما و در سطح جامعه در وضعیت خوبی قرار ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس آینده اگر بخواهد به شکل مجلس امروزی شکل بگیرد مجلس خوبی نخواهد بود گفت: مجلس آینده باید جدای از بحث های جناحی شکل گیرد و از کیفیت برخوردار باشد. نمایندگان باید برای خودشان حق قانونگذاری را قائل  باشند ولی ما امروز چنین مجلسی را نداریم.

دبیر کل حزب اسلامی کار در ادامه گفت: ما امروز مجلسی را نداریم که در نظارت بر اجرای قوانین فعال و به آنچه تصویب کرده نظارت کافی داشته باشد. بسیاری از تخلفاتی که امروز شکل می گیرد شاید  اگر از ابتدا از سوی مجلس به درستی نظارت صورت می گرفت به وقوع نمی پیوست.

کمالی با بیان اینکه نباید وظایف ذاتی خود را دستخوش منافع حزبی کنیم اظهار داشت: برخی اوقات ما منافع حزبی خود را با منافع ملی خود اشتباه  می گیریم.

وی گفت: مجموعه ای که امروز در مجلس نشسته است به مسائل کوچک بها می دهد و مسائل بزرگ برایش بی اهمیت است.

دبیر کل حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه امروز هیچ کسی از مسائل اقتصادی کشور راضی نیست، گفت: ما در سخنان مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس  و دیگر صاحب نظران می بینیم که همه از مسائل اقتصادی ناراضی هستند بنابراین چرا مجلس به مسئله اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی مردم بی تفاوت است؟

کمالی وضعیت مسائل فرهنگی کشور را نیز در شرایط نامناسبی ارزیابی کرد و گفت: وضعیت فرهنگی به این معنی نیست که چه تعداد فارغ التحصیل دانشگاهی داریم بلکه باید دید وضعیت ملت و هنجارهای جامعه چه میزان رشد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در جاهایی که ما سیاست را به عنوان مبنا قرار داده ایم گردش نخبگان یک امر طبیعی بوده است، گفت: امروز وضعیتی که در سیاست داریم طبیعی نیست و وقتی یک مدیری از جایی کنار گذاشته می شود بسیاری از افراد مختصص و نخبه آن مجموعه نیز بیکار می شوند.

دبیر کل حزب اسلامی کار مجلس امروز را در راس امور ندانست و افزود: مجلسی که ما امروز داریم نه تنها در راس امور نیست بلکه از بسیاری از مسائل بی اطلاع است.

کمالی گفت: کسی حق جسارت به یک نماینده مجلس را ندارد و کتک کاری و درگیری در مجلس امری سخیف محسوب می شود.

دبیر کل حزب اسلامی کار با بیان اینکه ما مجلسی عالم و آگاه به مسائل جامعه می‌خواهیم افزود: مجلس آینده باید موجبات پیشرفت کشور را فراهم کند؛ بنابراین برای مجلس آینده کاندیداها باید برنامه ارائه دهند و احزابی که قصدر دارند لیست ارائه دهند نیز بایستی برای کاندیداهای خود برنامه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ما باید به جامعه متعهد شویم و این موضوع را بپذیریم که اگر خلاف گویی کردیم و وعده هایی را که دادیم جامه عمل نپوشاندیم، در دوره بعد جامعه به ما اعتماد نکند. اگر برنامه محوری در انتخابات باشد بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

دبیر کل حزب اسلامی کار با اشاره به نقش زنان در مدیریت امور کشور گفت: من اولین کسی بودم که در جمهوری اسلامی مدیر کل زن تعیین کردم. من فرقی بین زن و مرد قائل نیستم و می دانم که در جریان انتخابات باید به طور یکسان به زن و مرد نگاه شود اما در عین حال معتقدم که زنان اگر می خواهند در انتخابات شرکت کنند باید برنامه مدون داشته باشند.

کمالی در پایان تاکید کرد: ما باید در انتخابات برای خود مشخص کنیم که چرا در انتخابات شرکت می کنیم، چرا کاندیدا می شویم و هدفمان چیست و بدانیم که اگر بدون هدف در انتخابات کاندیدا شدیم مجلسی در سطح پائین شکل می گیرد.