فیلم/ سوء استفاده از کودکان در کلیپ تبلیغاتی نتانیاهو

سیاسی

رقبای انتخاباتی «بنیامین نتانیاهو» با انتقاد از کلیپ تبلیغاتی جدید ستاد تبلیغاتی وی، حزب لیکود را به استفاده ابزاری از کودکان متهم کردند.

فیلم/ سوء استفاده از کودکان در کلیپ تبلیغاتی نتانیاهورقبای انتخاباتی «بنیامین نتانیاهو» با انتقاد از کلیپ تبلیغاتی جدید ستاد تبلیغاتی وی، حزب لیکود را به استفاده ابزاری از کودکان متهم کردند.