یورونیوز گزارش داد؛

سخنرانی سالانه اوباما در شرایط متفاوت

سیاسی

اوباما امسال در کنگره ای سخنرانی می کند که هم مجلس نمایندگان و هم سنای آن توسط حزب رقیب دموکراتها، یعنی جمهوریخواهان اداره می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نطق سالانۀ رییس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور نیز درج شده و ششمین سخنرانی باراک اوباما در کنگره است. امسال، رییس جمهوری آمریکا در کنگره ای سخنرانی می کند که از زمان آغاز ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۰۹، هم مجلس نمایندگان و هم سنای آن توسط حزب رقیب دموکراتها، یعنی جمهوریخواهان اداره می شود.

اکثریت دو مجلس کنگره از زمان انتخابات نوامبر۲۰۱۴ به دست جمهوریخواهان افتاده است. پیش از آن، مجلس نمایندگان در اختیار جمهوریخواهان قرار داشت و اکثریت سنای آمریکا با دموکراتها بود. در انتخابات چهارم نوامبر گذشته، حزب جمهوریخواه اکثریت سنا را نیز در اختیار گرفت و اکثریت هر دو مجلس کنگره را از آن خود کرد.

تحلیلگران می گویند قرار گرفتن کامل کنگره در اختیار جمهوریخواهان، باراک اوباما را در اجرای سیاست های خود طی دو سال آینده با مشکل مواجه می کند. این کنگره با اکثریت جمهوریخواه، می تواند سیاست های مورد نظر این حزب را در لایحه های دولتی از جمله بودجه اعمال کند.