با موفقت هیئت وزیران صورت می‌گیرد:

ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک

دولت

براساس مصوبه هیئت وزیران٬ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران٬ مجاز به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک شد.

به گزارش ایلنا٬ هیئت وزیران در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران – مصوب ۱۳۷۶ – تصویب کرد.

متن مصوبه به شرح زیر است:
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک اقدام کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

کد N685282