انتقاد حزب کارگر انگلیس از تعریف و تمجید اوباما از کامرون

سیاسی

حزب کارگر انگلیس رئیس جمهور آمریکا را به دلیل حمایت از نخست وزیر بریتانیا پیش از انتخابات پارلمانی این کشور به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس در ماه مارس سال جاری میلادی شاهد برگزاری انتخابات عمومی (پارلمانی) خواهد بود و احزاب مختلف انگلیسی نیز از مدت ها قبل رقابت خود را برای پیروزی در این رقابت ها آغاز کرده اند. 

در این میان در یک ماه گذشته شاهد انتشار خبرهای در مورد روابط خوب میان آمریکا و انگلیس در زمان نخست وزیری «دیوید کامرون» و یا اینکه کامرون روابطی بسیار گرم با «باراک اوباما» دارد منتشر شده بود و در هفته گذشته نیز اوباما در دیدار با کامرون برنامه های اقتصادی نخست وزیر انگلیس را مورد تائید قرار داد. 

در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود از انتقاد حزب کارگر انگلیس، رقیب سنتی حزب محافظه کار به رهبری کامرون، از اوباما بواسطه تائید سیاست های کامرون خبر داده است. 

در همین رابطه «هریت هارمن» نایب رئیس حزب کارگر گفت: اوباما نمی داند در انگلیس چه خبر است و نباید سیاست های اقتصادی کامرون را مورد تائید قرار می داد. 

هر چند در انگلیس از سال های دور رقابت میان دو حزب کارگر و محافظه کار بوده اما از سال گذشته و با شکل گیری حزب ضد یوروی بریتانیای مستقل، که با سیاست های اتحادیه اروپا مخالف است، موجب شده تا میزان محبوبیت این دو حزب سنتی در میان مردم انگلیس کاهش بیابد.