شمخانی: ارتقای سطح تفکر راهبردی کشور در سطح امنیت ملی ضروری است

ایرنا نوشت:

علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز در نشست مشترک دبیر و معاونین شورای عالی امنیت ملی با مسوولین مراکز پژوهشی و مطالعات راهبردی بر ضرورت شکوفایی کانون های تفکر و ارتقای سطح تفکر راهبردی کشور تاکید کرد.
دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد «علی شمخانی» در این دیدار با اشاره به الزامات فاصله گرفتن از روزمرگی و توسعه نظام تصمیم گیری راهبردی در کشور اظهارداشت: استفاده هم زمان از ظرفیت های خبرگی و نخبگی در شناخت و تبیین مسائل و اولویت های اصلی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی شکل گیری غفلت نسبت به اولویت های راهبردی و عدم انطباق میان فعالیت مراکز مطالعات راهبردی با نیازمندی های آتی کشور را ردیف تهدیدات امنیت ملی عنوان کرد و افزود: راهکار مقابله با این تهدید، توسعه مشارکت مراکز راهبردی در تصمیم سازی و ارتقای سطح تفکر راهبردی در سطح امنیت ملی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: عدم توجه به نیازمندی ها و اولویت های کشور در فرایند توسعه و ارتقای مراکز مطالعات راهبردی، قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشی کشور را در مسیری خارج از پاسخگویی موثر به تهدیدات هدایت خواهد کرد.

وی با تشریح شرایط امنیتی منطقه و استانداردهای دوگانه نظام سلطه در حمایت از تروریسم به اسم معارضان میانه رو و تشدید اسلام هراسی تحت عنوان ائتلاف مقابله با داعش، تبیین صحیح و راهبردی این تحولات را از جمله وظایف نهادهای مطالعاتی دانست.

شمخانی افزود: رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین نماد تروریسم دولتی و با داشتن کارنامه سیاهی مانند جنایات غزه، کشتار صبری و شتیلا و تجاوز به کشورهای همسایه خود، با فریب افکار عمومی و مظلوم نمایی سعی دارد رد پای خود را در ترورهای بین المللی پنهان و آن را به دیگران منتسب کند.

در این دیدار مسوولان مراکز مطالعات راهبردی حاضر در نشست نیز با تشریح فعالیت های خود به ارائه گزارش از توانمندی ها و اقدامات انجام شده در عرصه پژوهش و مطالعات راهبردی پرداختند.

2929

کد N685108