ایندیپندنت : نظام قضایی عربستان سعودی شبیه داعش است

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه ایندیپندنت نوشت: ممکن است دولت عربستان سعودی تلاش کند از داعش فاصله بگیرد اما نظام قضایی آنها با هم تفاوت چندانی ندارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی این روزنامه انگلیسی، دادگاه های عربستان سعودی عموما براساس قوانین شرع و تفسیر وهابیون از قوانین اسلام حکم می دهند.
حکم شلاق رئف بدوی در انظار عمومی توجه همگان را به نظام قضایی پیچیده عربستان جلب کرده و پرسش هایی را درمورد این که چه مقامی توانایی لغو چنین حکمی را دارد، مطرح کرده است.
احکامی که در دادگاه های عربستان صادر می شوند معمولا مطابق با تفسیر خشک وهابیون از قوانین اسلام هستند. درحقیقت بالاترین مقام در نظام قضایی عربستان مفتی اعظم است که رئیس شورای ارشد علما نیز است و بالاترین مقام مذهبی کشور محسوب می شود.
در این کشور دادگاه های غیر مذهبی هم وجود دارند اما آنها فقط به پرونده های اداری مانند مسائل اقتصادی و کار رسیدگی می کنند.
علاوه بر آنچه گفته شد، نظر شخصی قضات در احکام صادره دخیل است و ملاحظات سیاسی و قبیله ای هم نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. از همه مهمتر این پادشاه است که حرف آخر را در تمام موارد می زند.
همین مسائل باعث شده است که بسیاری از کارشناسان وحشیگری های داعش و نحوه اجرای قانون در عربستان سعودی را مشابه بدانند. قطع سر محکومان در انظار عمومی در عربستان سعودی همچنان رواج دارد.

4949

کد N685101