انتقاد عضو مجلس نمایندگان؛

قومیت گرایی در انتخاب کابینه افغانستان موج می زند

سیاسی

عضو مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که وزارتخانه های کلیدی در اختیار یک قوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، «احمد فرهاد مجیدی» گفت: دور از انتظار بود اما به جز تعداد کمی از نامزد وزرا که شایستگی وزارتخانه ها را داشتند، تعداد بیشتری بر اساس روابط و زد و بندهایی که وجود داشته انتخاب شدند. در انتخاب این افراد شایستگی، لیاقت، تعهد و تخصص و تجربه در نظر گرفته نشده است.

احمد فرهاد مجیدی در ارتباط با چگونگی گزینش افراد در کابینه عنوان کرد: این بیست و پنج نفر نامزد کابینه بر اساس سفارش 10 نفر انتخاب شده اند نه بر اساس درخواست و انتظار مردم که از رهبران و دولت وحدت ملی داشتند. حال تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که این افراد را از فیلتر مجلس عبور ندهیم. این هم انتظار مردم از نماینده های خود در مجلس است.

این نماینده مجلس با اعلام نارضایتی مردم از ترکیب کابینه گفت: تمام مردم افغانستان باید خود را در آینه قدرت ببینند اما متاسفانه در کابینه این موضوع رعایت نشده است.

هیچگونه توازن قومی در انتخاب کابینه وجود ندارد. وزارتخانه های کلیدی همه در اختیار یک قوم است، به عبارتی قومیت گرایی در انتخاب کابینه موج می زند. این موضوع غیر عادلانه است و در دراز مدت مشکلات زیادی را به وجود می آورد. در انتخاب اعضای کابینه باید معادله براساس جغرافیا و گزینش از بین اقوام مختلف افغانستان حفظ می شد و اساس گزینش افراد با حفظ این معادلات، شایستگی، کارایی، تعهد، تجربه و صداقت بود.