حملات پاریس به کمک اولاند آمد

سیاسی

«فرانسوا اولاند» که تا یک ماه پیش بدترین رئیس جمهور فرانسه از نگاه مردم این کشور محسوب می شد در این روزها شاهد افزایش محبوبیت خود بواسطه وقایع دو هفته قبل پاریس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در دسامبر سال گذشته میلادی (آخرین ماه سال 2014) بر اساس نتایج بدست آمده از نظرسنجی های انجام شده در فرانسه، میزان محبوبیت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور این کشور، فقط 19 درصد بود اما نظرسنجی جدید که توسط موسسه IFOP-Fiducial انجام شده نشان می دهد در طی دو هفته گذشته یعنی بعد از واقعه حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و گروگانگیری فروشگاه کوشر، محبوبیت وی به 40 درصد رسیده است. 

بر همین اساس 80 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی واکنش اولاند به وقابع دو هفته قبل پاریس را تائید می کنند. 

این وضعیت در حالی است که تا پیش از وقابع پاریس، اولاند نامحبوب ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه محسوب می شد.