اعتصاب فلسطینیهای ساکن اراضی 1948 علیه رژیم صهیونیستی

سیاسی

به دنبال کشته شدن دو جوان فلسطینی در اراضی 1948 توسط نظامیان رژیم صهیونیستی فلسطینیهای ساکن در این مناطق دست به اعتصاب سراسری زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پس از شهادت دو جوان فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر راهط در نقب در اراضی 1948 با فاصله زمانی کمتر از یک هفته، فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی 1948 دست به اعتصاب سراسری  زدند.

جنبش دانشجویان عرب در دانشگاههای اسرائیلی برای ساعاتی دست به تجمعات اعتراض آمیز زده و درس و کلاسها را متوقف کردند، مدارس و اماکن عمومی نیز در اراضی 48 شاهد اعتصاب عمومی توسط فلسطینیها بودند.

کمیته عالی پیگیری عربی به دنبال برگزاری یک نشست فوق العاده در شهر راهط در این خصوص اعلام کرد که اعتصاب عمومی در همه مناطق این شهر صورت خواهد گرفت و حاوی این پیام برای اسرائیل است که خون فلسطینیها مباح نیست.