خطرناک ترین مجرم تاریخ معاصر افغانستان به اعدام محکوم شد

سیاسی

دادگاه بدوی در کابل «سیدالله» مشهور به رئیس خدایداد خطرناک ترین مجرم تاریخ معاصر افغانستان را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، خدایداد با چند نفر از دستیارانش به اتهام قتل‌ های مسلحانه، رهبری گروههای مختلف راه‌زن، ربودن بازرگانان ملی و فعالیت‌های مافیایی در داخل و خارج کشور تحت پیگرد قرار دارند.

یکی از دستیاران خطرناک ترین مجرم تاریخ معاصر افغانستان به ۲۰سال زندان و سه همکار دیگرش به هفت‌ سال زندان محکوم شده اند.

رئیس خدایداد سردسته بزرگترین باند مافیایی افغانستان چهارماه پیش در یک عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی با دو همکارش در کابل بازداشت شد.

رئیس خدایداد سردسته با چندین شناسنامه جعلی در داخل افغانستان و کشورهای مختلف جهان فعالیت بود. چند ماه پیش «حبیب استالف» یکی از همکاران رییس خدایداد با پنج متهم به تجاوز در ولایت کابل اعدام شد.