تظاهرات گسترده مردم آلمان در اعتراض به جنبش پگیدا

سیاسی

مردم آلمان شب گذشته در اعتراض به اقدامات جنبش افراطی پگیدا در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از 17 هزار نفر از مردم آلمان در اعتراض به نژادپرستی، در شهرهای مختلف این کشور به خیابان ها آمده و اعتراض خود را نسبت به جنبش پگیدا که مخالف اسلام بوده و اقداماتی را علیه مسلمانان انجام می هد، نشان دادند. 

در شهر مونیخ جائی که مخالفت با پگیدا بیش از سایر شهرهای آلمان است، 10 هزار نفر به خیایان ها آمده بودند. در نورنبرگ و دیگر شهرهای آلمان نیز اعتراضات مشابهی به پیگدا آنجام شد. 

شهرهای مختلف آلمان مدتی است صحنه برگزاری تظاهرات ضد اسلامی است که بعضا با واکنش های مختلفی از سوی مقامات و مردم روبرو شده است. در این اثنا اصطلاحی بر سر زبانها افتاد که خیلی زود توانست برخی را نیز با خود همراه سازد «پگیدا»!

اگر بخواهیم ریشه و معنی «پگیدا» را بررسی کنیم این بدست می آید که «اروپایی‌های به اصطلاح وطن‌پرست علیه اسلامی کردن مغرب زمین» نام کامل جنبشی شهروندی موسوم به «پگیدا » است که از اکتبر ۲۰۱۴ میلادی در شهر درسدن ‌آلمان به راه افتاده است، البته در هفته گذشته در محکومیت پگیدا تظاهراتی گسترده در آلمان برگزار شد که صدراعظم، رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه آلمان نیز در آن حضور داشتند.