فیلم/ لبیک یا رسول الله (ص)

سیاسی

گروه بین الملل: «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان چند سال پیش در زمان انتشار برخی تصاویر و کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) سخنرانی داشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

فیلم/ لبیک یا رسول الله (ص)گروه بین الملل: «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان چند سال پیش در زمان انتشار برخی تصاویر و کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) سخنرانی داشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.