فیلم/ مشاهده شیئ عجیب در آسمان نیویورک

سیاسی

گروه بین الملل: انتشار تصاویری از شیئ عجیب در آسمان نیویورک که مشابه بشقاب پرنده های فضایی است، شبکه های اجتماعی را در آمریکا پر از بحث درباره صحت یا ساختگی بودن آن کرده است.

فیلم/ مشاهده شیئ عجیب در آسمان نیویورکگروه بین الملل: انتشار تصاویری از شیئ عجیب در آسمان نیویورک که مشابه بشقاب پرنده های فضایی است، شبکه های اجتماعی را در آمریکا پر از بحث درباره صحت یا ساختگی بودن آن کرده است.