4 تصویر انتخابی رویترز از شهید جهاد مغنیه

حزب الله

خبرگزاری رویترز برای معرفی شهید جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه که در جریان حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به شهادت رسید این تصاویر انتخابی را منتشر کرده است.

49261

کد N682911