بیانیه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

غزه مقاوم، نمادی از ایستادگی بر اصول و سازش ناپذیری در برابر اشغال است

سیاسی

در بیانیه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به مناسبت روز غزه نماد مقاومت آمده است: غزه مقاوم، نمادی از ایستادگی بر اصول و سازش ناپذیری در برابر اشغال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین آمده است: اقدام همزمان و شدید غرب و صهیونیسم در برابر عناصر جبهه مقاومت از جمله ایران، سوریه، حزب الله و غزه ظرف ده سال اخیر، ادبیات مقاومت در جهان را نهادینه کرد و یک هماورد جهانی را در سطوح مختلف پدید آورد که رسانه ها بخشی از آن را منعکس و دستاوردهایی همچون راه اندازی کاروان آزادی با حضور 40 ملیت و کاروان آسیایی برای شکست حصر غزه را رقم زد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

از زمان پیروزی قاطع جنبش مقاومت اسلامی در انتخابات دموکراتیک مجلس قانونگذاری فلسطین و تشکیل دولت با نخست وزیری از اعضا مقاومت، جبهه سیاسی جدیدی علیه اشغالگران گشوده شد.

اما با وجود ادعای آزادی طلبی صهیونیست ها، اراده مردمی در سازش ناپذیری و نفی مذاکره و تاکید مقاومت را در قالب مجلس و دولت برنتابیدند و دولت مردمی مقاومت را در ابتدا در غزه محدود کرده و سپس با قطع کمک ها آن را ناکارآمد نموده و سعی داشتند تا با محاصره همه جانبه آن را ساقط نمایند و وقتی در به کار گیری تمام روش ها ناکام ماندند طی سه جنگ 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه درصدد محو آن برآمدند و الحمدالله در تمامی این نبردهای نابرابر، شکستی خفت بار را پذیرفتند و عقب نشستند.

اقدام همزمان و شدید غرب و صهیونیسم در برابر عناصر جبهه مقاومت از جمله ایران، سوریه، حزب الله و غزه ظرف ده سال اخیر، ادبیات مقاومت در جهان را نهادینه کرد و یک هماورد جهانی را در سطوح مختلف پدید آورد که رسانه ها بخشی از آن را منعکس و دستاوردهایی همچون راه اندازی کاروان آزادی با حضور 40 ملیت و کاروان آسیایی برای شکست حصر غزه را رقم زد.

تحریم همه جانبه ایران اسلامی به بهانه دستیابی به بمب و سلاح هسته ای، محاصره و جنگ علیه مردم مظلوم غزه، تهاجم بی رحمانه و همه جانبه علیه ملت سوریه و جنگ و خونریزی علیه رزمندگان حزب الله در لبنان همگی تاوان مقاومت ضد صهیونیستی در عصر حاضر است و بیانگر مقاومتی سازش ناپذیر در برابر زیاده خواهی های استکبار که نمود آن آمریکا و تبلور منطقه آی آن کیان صهیونیستی است.

احساس خطر صهیونیسم و غرب از جبهه مقاومت که در جنگ 33 روزه در برابر حزب اله علنی شد، با یک راهبرد باطل همچون اختلاف شیعه و سنی تبعات شومی داشت که هم اکنون با نمایش رسوایی شارلی ابد و اهانت به مقدسات مسلمانان، در بعدی وسیع تر در حال پیگیری است و یقینا آتش این فتنه می رود که دامان کثیف و "مملو از" توطئه و تبانی علیه اسلام انقلابی را بگیرد و لازم است که مسلمانان و تمام موحدین جهان با هوشیاری جهان با هوشیاری شایسته در این جنگ مذهبی، راه عقلانیت و بصیرت پیشه کنند تا ناخواسته هیزم خودسوزی خود را فراهم ننمایند.

غزه مقاوم، نمادی از ایستادگی بر اصول و سازش ناپذیری در برابر اشغال است که در لبنان و سوریه و ایران سرمشق هایی به بشریت داد تا در پرتو آن راه آزادگی و انسانیت را فرا گیرند و جهانی کنند.

راهبرد مقاومت، راهبردی فصلی، موسمی و مناسبتی نیست که تنها در 29 دی ماه هر سال بزرگ داشته شود بلکه روندی مستمر، موثر و هدفمند است که در تمام جبهه های ضد صهیونیستی، نقشه راه آزادگان است و مسلمانان آگاه در این نبرد جهانی پیشرو هستند، تا به فرموده رهبر عزیزمان همچون غزه مقاوم تسلیح و مجهز به سلاح از هر حیث شوند تا در برابر انواع توطئه ها هم از دستاوردهای مادی خود دفاع کنند و هم میراث معنوی خود را از گزند گژاندیشان و دسایس مذهبی صهیونیان مصون دارند.

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ضمن محکوم نمودن اهانت به ساحت مقدسات مسلمانان و تمام ادیان الهی و هوشیاری در برابر این نیرنگ شوم مذهبی، از تمام آزادگان و مسلمانان به ویژه هم وطنان ایران اسلامی می خواهد تا ضمن استمرار مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب و صهیونیسم بر گسترش جبهه مقاومت در تمام عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی، درس غزه مقاوم را وسعتی جهانی بخشند.