محمود زمانی‌قمی در دیدار با عارف:

در سال‌های گذشته از شاخص‌های جامعه خوب فاصله گرفته بودیم

سیاست داخلی

این شرایط می‌طلبید که جریانی با از خود گذشتگی و فداکاری شرایط کشور را تغییر دهند و خوشبختانه با همدلی و از خود گذشتگی پیروزی حاصل شد و قطعا تاریخ ایران نقش آقای عارف را در انتخابات ۹۲ فراموش نمی‌کند.

عضو بنیاد باران گفت: در سال‌های گذشته و قبل از انتخابات ۹۲ از اخلاق و اقتصاد سالم و شاخص‌های خوب یک جامعه فاصله گرفته بودیم و این شرایط می‌طلبید جریانی با از خود گذشتگی و فداکاری شرایط کشور را تغییر دهند و خوشبختانه با همدلی و از خود گذشتگی پیروزی حاصل شد و قطعا تاریخ ایران نقش آقای عارف را در انتخابات ۹۲ فراموش نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، محمود زمانی قمی صبح امروز در دیدار محمدرضا عارف با آیت‌الله امینی در سخنانی اظهار داشت: دکتر عارف از سرمایه‌های کشور بوده و دانشگاه‌های مختلف دنیا٬ ایشان را به عنوان یک عالم در رشته الکترونیک می‌شناسد و به این جهت ایشان از سرمایه‌های بزرگ کشورند.

عضو بنیاد باران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفت: شجاعت و مروتی که آقای عارف در انتخابات گذشته از خود نشان داد باعث پیروزی گفتمان اعتدال در کشور و نجات جامعه از شرایطی بود که همه دلسوزان انقلاب و اسلام نگران آن شده بودند.

زمانی قمی گفت: در سال‌های گذشته و قبل از انتخابات ۹۲ از اخلاق و اقتصاد سالم و شاخص‌های خوب یک جامعه فاصله گرفته بودیم و این شرایط می‌طلبید که جریانی با از خود گذشتگی و فداکاری شرایط کشور را تغییر دهند و خوشبختانه با همدلی و از خود گذشتگی پیروزی حاصل شد و قطعا تاریخ ایران نقش آقای عارف را در انتخابات ۹۲ فراموش نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حضور و فعالیت آقای عارف را به دلیل دلسوزی برای اسلام و انقلاب در انتخابات مجلس آینده٬ لازم می‌دانیم و  امیدواریم انتخابات آینده٬ زیبنده انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و مورد تایید مقام معظم رهبری باشد.

کد N682675