طرح حمله انتحاری به وزارت کشور افغانستان خنثی شد

سیاسی

طرح حمله انتحاری به وزارت کشور افغانستان خنثی شد و عاملان این حمله بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان از خنثی شدن طرح حمله انتحاری به وزارت کشور این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش یک گروه ۵ نفری که قصد انجام حمله انتحاری به وزارت کشور افغانستان را داشتند، پیش از آنکه اقدامی را انجام دهند، بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی افغانستان همچنین ۲۰ قبضه بمب دستی و دو نوع لباس نظامی را ضبط کردند. افراد دستگیر شده در پی آن بودند تا با استفاده از یونیفورم نیروهای امنیتی، کارت های جعلی و موتور وارد وزارت کشور شوند و یک حمله انتحاری را در وزارت کشور افغانستان انجام دهند.

در این گزارش آمده است که افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کردند.