العربیه گزارش داد:

درگیری میان حوثیها و ارتش یمن در ساختمان ریاست جمهوری

سیاسی

منابع عربی از وقوع درگیری میان ارتش و حوثیها در ساختمان ریاست جمهوری یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه با انتشار خبری فوری از وقوع درگیری و تیر اندازی میان حوثیها و ارتش یمن در ساختمان ریاست جمهوری این کشور در صنعا خبر داد.