در پاسخ با پاپ؛

دیوید کامرون: جامعه آزاد حق تمسخر دین را دارد

سیاسی

نخست وزیر انگلستان گفت در جامعه آزاد می توان یک دین را به تمسخر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان گفت یک جامعه آزاد حق تمسخر دین را به افراد جامعه داده است.

وی که با شبکه سی بی اس آمریکا مصاحبه می کرد گفت: من فکر می کنم در جامعه آزاد، ‌این حق وجود دارد که در قبال دین دیگران توهین آمیز برخورد کنیم.

کامرون  در حالی این اظهارات را بیان کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نظری متفاوت با وی دارد و اعلام داشته است که آزادی بیان اجازه توهین به ادیان را نمی دهد.

وی در ادامه افزود: من مسیحی هستم اما اگر کسی مطلبی توهین آمیز در خصوص مسیح بگوید، ممکن است من آن را توهین آمیز بدانم اما در جامعه ای آزاد من حق ندارم از این اقدام او انتقام بگیرم.