مرسی: من رئیس جمهوری مصر هستم که با کودتا برکنار شده ام

واحد مرکزی خبر نوشت:

محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر یکشنبه در جلسه رسیدگی به یکی از پرونده های خود که برای آن ممکن است به اعدام محکوم شود تکرار کرد همچنان خود را رئیس جمهوری مصر می داند که با کودتا از کار برکنار شده است . دادگاه به مرسی که در قفس شیشه ای متهمان قرار داشت دو ساعت وقت داد از خود دفاع کند ،‌ اما شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی که به طور عادی بخشی از این جلسات را پخش می کردند ، این بار چیزی را پخش نکردند. مرسی ،‌نخستین رئیس جمهوری که یک سال و نیم پس از سرنگونی حسنی مبارک از راه های دموکراتیک در مصر به قدت رسید ژوئیه 2013 با مداخله ارتش از مقام خود برکنار شد. ژنرال عبدالفتاح السیسی که در آن دوره فرمانده ارتش بود، 10 ماه بعد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. مرسی که لباس سفید رنگ زندانیان را پوشانده بود و در کنار 35 متهم دیگر از جمله شمار زیادی از رهبران اخوان المسلمین قرار داشت گفت :« من رئیس جمهور هستم.» وی افزود:« سوم ژوئیه ( 2013) فرماندهان نظامی قانون اساسی را به حال تعلیق در آوردند و رئیس جمهور را سرنگون کردند ، حال اگر این کودتا نیست ، پس چیست ؟» مرسی گفت :« براساس قوانین و قانون اساسی این دادگاه هیچ صلاحیتی برای محاکمه من ندارد. آقایان ، شما قضات من نیستید.» در هیچ زمانی مرسی از سیسی که بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری به رده مارشالی ارتقا یافت ، نامی نبرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ،مرسی که همچنین به اتهام توطئه با گروه های خارجی محاکمه می شود همچنین یکشنبه « رهبر کودتا» را به کشتن 800 تظاهرکننده در طول قیام سال 2011 علیه مبارک متهم کرد. سیسی در آن هنگام رئیس دستگاه های قدرتمند اطلاعات نظامی مصر بود.

4949

کد N681765