واکنش سازمان همکاری اسلامی به اقدام شارلی ابدو

واحدمرکزی خبر نوشت:

سازمان همکاری اسلامی مستقر در جده ( عربستان سعودی ) یکشنبه اعلام کرد هفته نامه فرانسوی شارلی ابدو با انتشار تصویر موهن ، « نفرت» را نشان داد. درپی تظاهرات بعضا خشونت آمیز در پی انتشار نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله به ساختمان این نشریه ،این سازمان در عین حال مسلمانان را به خویشتن داری فرا خواند. خشونت آمیز ترین این تظاهرات در نیجر به وقوع پیوست که در آن 10 تن کشته شدند و دست کم هشت کلیسا به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض ، کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد این اقدام شارلی ابدو بی احترامی و نشانه ای از نفرت و بی تفاوتی در قبال مسلمانان است . این کمیسیون که شامل کارشناسانی از 57 کشور عضو این سازمان است حمله به شارلی ابدو را وحشیانه خوانده بود. کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی از چاپ تصویر موهن شارلی ابدو به شدت ابراز تاسف کرد و گفت این کاریکاتور موهن محترم ترین چهره مسلمانان عالم را به سخره گرفته است . این کمیسیون در عین حال از مسلمانان خواست از خود خویشتن داری نشان دهند.

4949

کد N681732