فیلم/ وقتی یک پیرزن سلاح به دست می گیرد

سیاسی

معلم بازنشسته 67 ساله که در آموزش مهارت های نظامی ارتش اوکراین در غرب این کشور شرکت کرده می گوید زمان آن رسیده که مردم برای مبارزه با شورشیان اسلحه به دست بگیرند.

فیلم/ وقتی یک پیرزن سلاح به دست می گیردمعلم بازنشسته 67 ساله که در آموزش مهارت های نظامی ارتش اوکراین در غرب این کشور شرکت کرده می گوید زمان آن رسیده که مردم برای مبارزه با شورشیان اسلحه به دست بگیرند.