هیأت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 170 میلیارد ریالی به چهار استان برای مقابله با حوادث غیر مترقبه

دولت

استانداری‌های یاد شده موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار یاد شده را هر سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

با تصویب هیات وزیران 170 میلیارد ریال از محل اعتبار تملیک دارایی‌ها برای پیشگیری، بازسازی و مقابله با آثار حوادث غیر مترقبه اختصاص داده شد.

به گزارش ایلنا، بنا بر مصوبه هیأت وزیران بالغ بر 170 میلیارد ریال از بودجه حاصل از تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و زنجان تعیین تکلیف و نحوه هزینه آن اعلام شد، بودجه فوق در اختیار استانداری‌ها قرار خواهد گرفت و باید به صورت سه ماهه نحوه عملکرد خود را در قبال اعتبار فوق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را درتاریخ 22/10/1393 به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.

متن مصوبه بدین شرح است:


هیئت وزیران در جلسه 17/10/1393 به پیشنهاد شماره 12170مورخ 10/10/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


1- مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (000،000،000،170) ریال به صورت تملیک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند _ش) مادهه (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای بازسازی و اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حوادث غیر مترقبه به شرح این جدول در اختیار استانداری های زنجان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، و خراسان جنوبی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

2- استانداری‌های یاد شده موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار یاد شده را هر سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

 

کد N680992