نجابت در گفتگو با مهر:

اصلاح طلبان پروژه مظلوم نمایی را کلید زدند

سیاسی

نماینده مردم تهران گفت: ویژگی بسیاری از اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات، پروژه مظلوم نمایی است و به نظر می رسد این پروژه را این بار از همایش اخیر اصلاح طلبی کلید زده‌اند.

احمد نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همایش اخیر اصلاح طلبان گفت: در این همایش سخنرانان هجمه های بسیاری را علیه مجلس نهم مطرح و تلاش کردند از این گذر مساله انتخابات مجلس را پررنگ کنند، اما خیلی زودتر از موعد مقرر تبلیغات انتخاباتی را شروع کردند.

وی افزود: ویژگی بسیاری از اصلاح طلبان این است که در تمام انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می شود از پروژه مظلوم نمایی استفاده می‌کنند و برای عملیاتی کردن این پروژه شبهاتی همچون چرا رد صلاحیت می‌کنید؟ یا می ترسید رد صلاحیت کنید و یا اینکه مسائلی همچون صیانت از آراء و حق‌الناس بودن رای مردم را مطرح می کنند که به نظر می رسد پروژه مظلوم نمایی را از همایش اخیر خود کلید زدند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اصلاح طلبان در مجلس ششم و فتنه 88 تجربه خوبی ندارند و به نظر می رسد حق الناس بودن رای مردم از نظر آنان زمانی است که کفه ترازو به نفع خودشان باشد. آنها برای مظلوم نمایی بین مردم چنین مسائلی را طرح می کنند اما این پروژه یک پروژه نخ نما شده است و در کشور کارایی ندارد.

نجابت گفت: اگر اصلاح طلبان معتدل چهره های موجه برای انتخابات مجلس معرفی کنند بدون شک رد صلاحیت نمی‌شوند. نظام جمهوری اسلامی ایران هم یک نظام منظم و کنترل شده است که انتخابات را با دقت و کمترین خطا برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان در ایجاد جنگ روانی بسیار استادانه عمل می کند خاطرنشان کرد: ظرفیت این گونه اقدامات در کشور اشباع شده است، زیرا بودند کسانی که به لحاظ سیاسی قوی تر از اصلاح طلبان فعلی بودند اما نتوانستند با این سیاست راه به جایی ببرند.

این  نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتخابات پیش رو انتخابات مجلس است گفت: اصلاح طلبان مجلس را به عنوان خط مقدم انتخاب کرده و هجمه های خود را علیه این قوه مطرح می کنند تا شاید بتوانند حرف خود را به کرسی نشانده و نتیجه بهتری بگیرند.